Vyhledávání v obchodě

Knihy, učebnice, testy a další

Přípravné kurzy

Jazyky

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Jak u nás nakupovat?

Jak objednávat?

Informace k webu Studijni-svet.cz:
web@studijni-svet.cz
Další kontakty na
https://studijni-svet.cz/kontakt/

Informace ke knihám a kurzům
studijni-svet@kampomaturite.cz
Mobil: +420 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

Zpět na seznam

ŽURNALISTIKA, MEDIÁLNÍ STUDIA, PUBLIC RELATIONS - Komunikační studia - „nultý ročník“) přípravný kurz - 2024/25

NázevMístoTermínRozsahCenaPřihlásit se
ŽUR - Praha SOBOTA 1- 3x v měsíci říjen - duben 2024/25

AGENTURA   AMOS   Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7   1. patro

 

Termíny:

2024   5., 12., 19., října;   9., 16.,30. listopadu;  7., 14., prosince 

2025   11., 25., ledna;  1.,8., února;  8.,22., března;  5., dubna

Ještě jsou volná místa !

Termíny přednášek se mohou dle dohody lektora a studentů upravit, v souvislosti s termíny zkoušek NSZ SCIO.

SOBOTA 1- 3x v měsíci, 15 setkání po 6 lekcích á 45 min. (9.30-14.30). Celkem 90 lekcí.

8 990 Kč Přihlásit se na kurz
ŽURNALISTIKA a MEDIÁLNÍ STUDIA („nultý ročník přípravný kurz“)

Kurz je přípravou na studium žurnalistiky, mediálních studií či public relations 

a patří do oblasti humanitních studií a studia společenskovědních oborů

Studenti se v tomto kurzu budou připravovat na složité a náročné přijímací zkoušky na studijní program Komunikační studia na Univerzitě Karlově, Fakulta sociálních věd, Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě, Fakulta sociálních studií, nebo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací a dalších vysokých školách s tímto programem.

Kurz povede zkušená lektorka jejíž studenti jsou každoročně úspěšní u přijímacích zkoušek.

Proč si vybrat tento kurz?

Studenti se naučí zvládnout složité jevy v českém jazyce

Zorientují se v české mediální scéně i v české a zahraniční politice

Kurz pomáhá rozvinout  kreativní myšlení.

Studenti se spolu s lektorem setkají s profesionálními žurnalisty na exkurzi do některého veřejnoprávního média.  

Český jazyk: gramatika, stylistika, stylizace, rozšiřování slovní zásoby, lexikologie, morfologie, smysl a význam slov

Všeobecný přehled: česká a světová politická a mediální scéna, český a světový politický přehled, sledování médií a vybrané kapitoly z literatury

Testy OSP NSZ Scio – testy Obecných studijních předpokladů

Vybrané předměty žurnalistiky

Praktická žurnalistika

 

Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín ZSV, jako je sociologie, politologie, nebo kulturologie. Výsledky Scio  OSP - Obecné studijní předpoklady ke studiu, a znalost Anglického jazyka,  jsou pro přijímací zkoušky na jednotlivé univerzity rozhodující. V našem kurzu se těmito vědami budeme zabývat okrajově, kratšími přednáškami a formou testů.

V kurzu se studenti seznámí s žurnalistickými žánry, zpravodajstvím a publicistikou. Vývojem těchto médií od počátků žurnalistiky a sdělovacích prostředků v průběhu doby ve světě a v našich zemích. Větší prostor je věnován tvůrčím disciplínám z oblasti literatury, filmu, televize a novým médiím. U studentů se předpokládá předchozí zkušenost s tvůrčím psaním, vlastní tvorbou článků, esejí, popřípadě publikací vlastních prací, nebo činnost na festivalech a kulturních akcích. Aktivně se angažuje v oblasti veřejných dobrovolnických akcí, na soutěžích a olympiádách. 

Student se naučí prezentovat vlastní motivaci ke studiu a pohovořit o svých představách případného uplatnění v oboru. Spolu s lektorem studenti proberou nejméně 15 literárních děl, která mají načtená, a která budou obsahovat beletrii, literaturu faktu a publicistiku a dále nejméně 3 odborné či popularizační publikace z oblasti věd o společnosti (historie, sociologie, politologie atd.) O vybraných titulech student povede poučený rozhovor, jehož cílem je prokázání znalosti nejen děl samotných, ale i schopnost je zařadit do kulturně-mediálního a společenskovědního kontextu. 

Nedílnou součástí kurzu je sestavení životopisu a motivačního dopisu.

Informace

Určen pro:

Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na složité a náročné přijímací zkoušky na studijní program

Komunikační studia na Univerzitě Karlově, Fakulta sociálních věd, Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě, Fakulta sociálních studií, nebo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací a dalších vysokých školách s tímto programem.

 

 

Osnova:

Příprava na písemnou i ústní část přijímacích zkoušek. Lektor probere níže uvedené bloky, pomůže s orientací v odborné literatuře a vypracováním jejího seznamu. Rozbor a procvičení „Rozhovoru o motivaci a zájmech o studium“ a „Rozhovoru o přečtené odborné i populárně vědecké literatuře“.

Žurnalistické žánry, Tvůrčí psaní, Základy společenských věd, Historie žurnalistiky a médií, Česká mezinárodní politika, kultura, Český jazyk, Praktická žurnalistika, Rozbor přečtené literatury.

 

 

Vyučující:

Lektorka Bc. Kamila Fišerová - vede prezenční kurzy Mediálních studií v Praze

V kurzech společnosti   Amos   - Kam Po Maturitě vyučuji druhým rokem. Působím zde jako lektor v přípravných kurzech ZSV na přijímací zkoušky na VŠ, kde je podmínkou zkouška Scio ZSV a prezenční kurzy Mediálních studií v Praze 2024/2025

Studovala jsem VOŠ sociálně právní v Praze, dále jsem ukončila bakalářeské studium na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity obor Andragogika a personální řízení. Po skončení studií jsem působila jako lektorka a manažerka v bankovním sektoru, pojišťovnicví, v manažerských kurzech a personálních agenturách, kde jsem se podílela na rozvoji komunikačních  a mediálních dovedností vedoucích pracovníků. V současné době se připravuji na magisterské studium v oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia. 

Vždy mě bavilo a zajímalo vzdělávání a učení a následné předávání zkušeností studentům.

Ve volném čase se věnuji své rodině, mám ráda dobré knihy a hudbu.

Těším se na  setkání s Vámi! 

Naši lektoři přesně vědí, co je potřeba k tomu, abyste u zkoušek uspěli. Všichni vyučující mají s přijímacím řízením a s přípravou na něj osobní zkušenosti - díky tomu Vám mohou předat cenné informace nejen o tom, jak se na něj připravit, ale i jak studium ve skutečnosti vypadá a co obnáší. Díky optimální velikosti studijních skupin (8-30 studentů) mohou vyučující reagovat na dotazy a podněty a také získat zpětnou vazbu od studentů. Lektoři s Vámi proberou náročnou látku, doporučí vhodnou literaturu a pomohou Vám připravit se na ústní část přijímacích zkoušek.

Naším společným cílem je, abyste se dostali na Vámi vybranou vysokou školu a čas, který věnujete výuce, byl pro Vás příjemný a užitečně strávený.

Cena:

8 990,-Kč

(cena včetně DPH 21%)

Další informace:

  • Doplňkové studijní materiály a testy ZDARMA
  • Certifikát o absolvování kurzu.
  • Intenzivní psaní testů různých variant, zadání z minulých let, přijímačky nanečisto

5% na každý další kurz pořádaný agenturou AMOS v tomto školním roce

10% na publikace z nabídky agentury AMOS

 

Související dokumenty:

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na studijni-svet@kampomaturite.cz.
© studijni-svet.cz   © KamPoMaturite.cz
Nastavení cookies